Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення
15.07.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ код ЄДРПОУ 25843931 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Служба  автомобільних  доріг  у  Дніпропетровській  області,  юридична  адреса: 49600,  м.  Дніпро,  вул.  Воскресенська,  буд.  24;  E-mail:  bud-sad@ukr.net;  тел./факс +38(056) 744-82-94.

2.  Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована діяльність, її характеристика.

Плановою діяльністю передбачається: Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 59+080 – км 70+880, Дніпропетровська область.

Дана автомобільна дорога згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. № 55 віднесена до міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення та розташована в межах смуги відводу Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (право постійного користування).

Здійснення планованої діяльності передбачається в рамках реалізації програми Президента "Велике Будівництво", Плану проектно-вишукувальних робіт на 2021 рік, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року №122.

Існуюча автомобільна дорога за своїми параметрами відноситься до II технічної категорії та має дві смуги руху.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція ділянок автомобільної дороги до параметрів І-б категорії відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», з двостороннім розширенням існуючої автомобільної дороги з 2-х до 4-х смуг руху. Траса проектованої дороги прокладається паралельно осі існуючої дороги, з метою максимального використання існуючого дорожнього одягу та  земляного полотна, в межах існуючої смуги відчуження автодороги.

Це дозволить покращити транспортно-комунікаційну інфраструктуру Дніпропетровської області та поліпшити умови місцевого руху, що в цілому позитивно вплине на безпеку дорожнього руху та економічний розвиток Дніпропетровської та сусідніх областей, а також покращить санітарний та екологічний стан прилеглих населених пунктів с. Авдотівка, с. Новоюлівка та с. Новопетрівка, які розташовані в межах Софіївської територіальної громади, Криворізького району Дніпропетровської області.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність передбачає:

 • двостороннє розширення автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11  Дніпро  -  Миколаїв  (через   м.   Кривий   Ріг)   на   ділянці км59+080 - км70+880 з параметрів II категорії до Іб, (розширенні земляного полотна для улаштування додаткових смуг руху під I-б технічну категорію автомобільної дороги) відповідно з 2-х смуг руху шириною по 3,75 м до 4-х смуг руху шириною по 3,75 м, розділювальною смугою шириною 3,0 м та зупинковими смугами шириною 3,0 м.
 • здійснення дорожньої розмітки траси;
 • влаштування пішохідних переходів;
 • встановлення обмежувальних знаків руху автотранспорту в населених пунктах та інші заходи із організації дорожнього руху;;
 • освітлення населених пунктів та транспортних розв’язок;
 • будівництво сучасних     автобусних    зупинок    та     тимчасових    зупинок    для автотранспорту;
 • влаштування шумозахисних  екранів  по проходженню  через  населені  пункти  (при необхідності);
 • будівництво  мосту   через   пересихаючий   струмок,   який   протікає   по   території с. Новоюлівка між км 62 та км 64;
 • укріплення узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту;
 • влаштування дорожнього огородження траси;
 • в населених пунктах вилучення або викуп прилеглих земельних ділянок згідно чинного законодавства, за рахунок яких буде здійснюватися розширення автодороги та зміна цільового призначення вищезазначених земельних ділянок;
 • облаштування примикань до дороги відповідно до діючих вимог;
 • заміна та подовження існуючих водопропускних труб;

Технічна альтернатива 2.

Проведення капітального ремонту існуючої автомобільної дороги Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км59+080 - км70+880 Дніпропетровська область залишивши технічні параметри ІІ категорії.

3.  Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності:

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 59+080 – км 65+080 та км 65+080 - км70+880, Дніпропетровська область здійснюється в адміністративних межах Софіївської територіальної громади, Криворізького району Дніпропетровської області.

Територіальна альтернатива 1.

Відповідно до адміністративного районування територій, планована діяльність, реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) буде здійснюватися на ділянці км 59+080 – км 70+880, які перетинають наступні населені пункти: с. Авдотівка, с. Новоюлівка та с. Новопетрівка, розташовані в адміністративних межах Софіївської територіальної громади, Криворізького району Дніпропетровської області.

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядаються, у зв’язку з проведенням робіт по підвищенню рівня безпеки та зручності руху по існуючому напрямку траси автомобільної дороги Н-11 Дніпро – Миколаїв.

4.  Соціально-економічний вплив планованої діяльності

У соціальному аспекті реконструкція автомобільної дороги надає можливість забезпечити відповідність транспортно-експлуатаційних параметрів дороги сучасній та прогнозованій інтенсивності руху автомобільного транспорту, підвищити безпеку руху автотранспорту, забезпечити оптимальну швидкість дорожнього руху, створити нові робочі місця, як на стадії реконструкції, так і на стадії подальшої експлуатації дороги, її інфраструктури та об'єктів супутнього сервісу в першу чергу для мешканців прилеглих населених пунктів, вжити заходи із зниження навантаження на навколишнє природне середовище (встановлення шумозахисних екранів (при необхідності), насадження захисних смуг), вжити заходи щодо організації освітлення, встановлення обмежувальних знаків дорожнього руху, влаштування пішохідних переходів та будівництва сучасних автобусних зупинок, і тим самим покращити умови життєдіяльності населення, що проживає та працює в зоні впливу ділянки автомобільної дороги, в результаті чого підвищиться інвестиційна привабливість територій, які пов’язані із цією автомобільною дорогою.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Протяжність відрізку ділянки дороги, на якому буде здійснюватися планована діяльність складає 11,8 км.

Існуючі параметри автомобільної дороги Н-11:

 • категорія дороги – ІI;
 • ширина земляного полотна – 00;
 • ширина проїзної частини – 2х3,75 м;
 • ширина узбіччя – 3,75 м;
 • існуюча інтенсивність руху на 2021р. – 8542 тр.од./добу

Існуючі параметри та технічний стан дороги та зростаюча інтерсивність не задовольняють вимогам руху, внаслідок чого значно знижується швидкість,та зростає аварійність що викликало необхідність реконструкції автомобільної дороги.

Асфальтобетонне покриття дороги має значні руйнування та нерівності, напливи, ямковість, сітку тріщин, руйнування кромок. Це призводить до зменшення швидкості руху транспортного потоку і відповідно пропускної здатності дороги. Водовідвід з проїзної частини утруднений за рахунок недостатнього поперечного похилу існуючого покриття, та накопичення води в коліях, що призводить до інтенсивного його руйнування.

В результаті проведення реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км59+080 - км70+880, об’єкт буде мати наступні техніко-економічні показники:

 • категорія дороги - І-б;
 • розрахункова перспективна інтенсивність руху на 2041р.:
 • 18441 тр. од./добу
 • довжина ділянки:
 • (км59+080 - км 70+880) - 11,800 км;
 • розрахункова швидкість руху - 110 км/год;
 • кількість смуг руху - 4;
 • ширина проїзної частини - 2х7,5 м;
 • ширина смуги руху- 3,75 м;
 • ширина розділювальної смуги - 3,0 м;
 • ширина узбіччя - 2х3,75 м;
 • дорожній одяг - капітального типу, ЩМА 20 (15);
 • розрахункові параметри навантаження - 115 кН.

Основними технологічними процесами будівництва автомобільної дороги є:

 • підготовка території будівництва (підготовчі роботи), які забезпечують можливість цілеспрямованого розгортання і виконання усіма учасниками будівництва;
 • спорудження  штучних  споруд   (мостів,   естакад,   транспортних   розв’язок тощо);
 • влаштування конструкції дорожнього одягу (основи, покриття);
 • облаштування дороги спеціальними спорудами та засобами, які призначені для забезпечення безпечних та зручних умов руху;
 • влаштування поверхневого водовідведення;
 • будівництво локальних очисних споруд дощового стоку.

6.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

 • дотримання містобудівних умов та обмежень;
 • дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів та допустимих рівнів шуму в тому числі шляхом насадження захисних лісових смуг вздовж дороги, встановлення шумозахисних екранів в населених пунктах;
 • дотримання встановлених санітарно-захисних вимог;
 • раціональне використання та збереження водних ресурсів у відповідності до Водного кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів шляхом влаштування системи водовідведення, очищення дощових вод;
 • дотримання обмежень у сфері охорони, використання та відтворення рослин і тварин які регулюються відповідним законодавством України шляхом створення нових компенсаційних зелених насаджень.
 • обмеження впливу на ґрунти – додержання законодавчих вимог щодо захисту та раціонального використання земель в тому числі шляхом зняття рослинного шару ґрунту при влаштуванні під’їзних та технічних шляхів. Після проведення робіт з реконструкції передбачити проведення рекультивації порушених земель;
 • вжиття заходів щодо охорони навколишнього середовища, враховуючи специфіку впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище відповідно до ДСТУ 9030:2020 «Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище»;
 • здійснення поводження з відходами, відповідно до діючого законодавства. Передача відходів, що будуть утворюватися в процесі здійснення підготовчих та будівельних робіт та при експлуатації дороги, спеціалізованим організаціям, згідно укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення та видалення. Також, вжиття заходів щодо облаштування тимчасових баз будівельних організацій місцями для збору відходів, улаштування туалетів, місць побуту та відпочинку, огородження території, рекультивація земель після закінчення робіт;
 • перевлаштування інженерних комунікацій, що будуть порушені при проведенні будівельних робіт - згідно технічних умов експлуатуючих організацій.

Щодо технічної альтернативи 2

Такі ж самі, як і до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1

У проекті будуть враховані протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження, згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог: ДСТУ 9076:2021 «Автомобільні дороги. Оцінка впливу на довкілля», ДСТУ 9030:2020 «Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище» тощо.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проектні рішення включають підготовчі роботи, земляні роботи, укріплювальні роботи, технологічні операції з влаштування штучних споруд, дорожнього одягу, облаштування і обстановки дороги та установку засобів безпеки дорожнього руху.

До початку виконання робіт на об’єкті потрібно виконати підготовчі роботи згідно ДБН А.3.1-5-2009 „Організація будівельного виробництва”:

 • виконання необхідних організаційно-фінансових заходів;
 • створення геодезичної основи будівництва;
 • розчищення території будівельного майданчика;
 • планування території;
 • облаштування будмайданчиків;
 • влаштування технологічних доріг для руху будівельної техніки та монтажних майданчиків для встановлення будівельних кранів;
 • улаштування тимчасових об’їзних доріг, організація регулювання дорожнього руху, встановлення попереджуючих знаків

До початку виконання основних робіт повинні бути виконані роботи по перевлаштуванню комунікацій. В підготовчий період виконуватимуться роботи з видалення небажаної деревної та чагарникової порослі в існуючій смузі відчуження автодороги з проведенням компенсаційних заходів з відновлення зелених насаджень, зняття, зберігання та перенесення поверхневого шару ґрунту для подальшої рекультивації будівельного майданчика, перевлаштування  та/або  винесення інженерних мереж і комунікацій за межі будівництва.

Проектні рішення забезпечуватимуть стійкість земляного полотна, раціональне використання ґрунту (зняття верхнього шару грунту та рекультивація порушених земель), заходи протидії зсувам (укріплення посівом трав по шару рослинного ґрунту), підтопленню (заміна та подовження існуючих водопропускних труб), вжиття охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів, в тому числі укріплення укосів та узбіч (запобігає утворенню та проявам водної і вітрової ерозії на укосах земляного полотна; дозволяє знизити впливи транспортного руху). Забезпечення безперешкодної міграції диких тварин.

У цілому проектні рішення направлені на мінімізацію можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище і відповідають нормативним вимогам, які встановлені для автомобільних доріг загального користування, та забезпечують сталий розвиток району проходження траси ділянки автомобільної дороги на яку розроблено проект реконструкції. При будівництві не передбачається використання екологічно- небезпечних матеріалів та технологій.

Щодо технічної альтернативи 2

Така ж сама, як і до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та екологічні вишукування виконуватимуться у повному обсязі. Проектні рішення забезпечуватимуть вжиття охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8.  Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

При будівництві:

 • геологічне середовище – вплив на геологічне середовище не передбачається.
 • клімат та мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: помірний вплив на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин. Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище будуть: двигуни будівельних машин та механізмів, також можливе навантаження атмосферного повітря пилом протягом проведення будівельних та підготовчих робіт. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ об’єкту планованої діяльності не очікується.
 • водне середовище: проведення робіт на водоймах, пов’язаних з будівництвом, призводить до зміни стану водного середовища. На час проведення будівельних робіт, будівельні майданчики буде забезпечено біотуалетами та місцями для збору та зберігання відходів, відходи з яких будуть вивозитись для подальшого видалення та утилізації за договором із спеціалізованими підприємствами. Влаштування очисних споруд дощового стоку.
 • грунти: можливий незначний механічний вплив в процесі будівельних робіт. При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься, у зв’язку з тим, що основна територія планованої діяльності сформована та має тверде покриття. Ще можливий незначний локальний вплив на грунти в місцях розширення дороги та місцях улаштування технічних доріг. Верхній шар ґрунту, який підлягає зняттю буде переміщено на обочину та засаджено травою. Забруднення носитимуть виключно тимчасовий і локальний характер.
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: за попередніми оцінками, об’єкти природного заповідного фонду та червонокнижні рослини в районі розташування та впливу об’єкта планованої діяльності відсутні. При виявленні червонокнижних рослин, вони будуть пересаджені в тотожні умови існування із залученням відповідних фахівців. При необхідності видалення зелених насаджень, зазначені роботи будуть здійснюватися відповідно до норм діючого законодавства, видалена деревина буде передаватись відповідним підприємствам для подальшої переробки або використання у вигляді палива. Чагарникова рослинність, яка непридатна для подальшого використання буде передаватись для утилізації спеціалізованим підприємствам. Також буде вжито компенсаторні заходи, а саме насадження захисних смух вздовж дороги;
 • навколишнє соціальне середовище: незручності при проведенні будівельних робіт (утруднення проїзду та проходу), створення нових робочих місць (позитивні впливи);
 • навколишнє техногенне середовище: перевлаштування інженерних комунікацій, що будуть порушені при проведенні будівельних робіт - згідно технічних умов експлуатуючих організацій.

 

При експлуатації дороги:

 • геологічне середовище: не передбачається;
 • клімат та мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: помірний вплив на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин. Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище будуть: двигуни автомобільного транспорту, який буде рухатись по зазначеній автомобільній дорозі. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови не очікується, в межах населених пунктів будуть вживатись заходи із шумоподавлення та захисту атмосферного повітря від впливу шкідливих речовин.
 • водне середовище: реконструйована дорога буде забезпечена системою збору дощових та талих вод, з подальшим їх відводом на очисні споруди дощового стоку, з можливим скидом очищених стічних вод у водні об’єкти. Також на автодорозі (на зупинках) будуть влаштовані туалети, які будуть обладнані герметичним вигрібом. Рідина із вигріба, та із систем збору та очистки талих та дощових вод, відходи, які будуть утворюватися  в  процесі  очищення  дощових  вод,  в  подальшому  будуть вивозитись на очисні споруди або передаватись спеціалізованим організаціям за договорами. Утворений осад буде передаватись спеціалізованим організаціям для подальшої утилізації. Враховуючи вище зазначене, очікується вплив на поверхневі водні об’єкти або підземні води в межах нормативних вимог.
 • шумове навантаження, пов’язане з рухом автомобільного транспорту на межі житлової забудови очікується в межах допустимих значень;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: в межах нормативних вимог;
 • навколишнє соціальне середовище: поліпшення транспортно-експлуатаційних показників роботи дорожніх транспортних засобів в районі здійснення планованої діяльності, знизиться собівартість перевезень вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, забезпечиться максимальна безпека та зручність руху, це забезпечить покращення умов життєдіяльності населення, що проживає та працює в зоні впливу ділянки автомобільної дороги, в результаті чого також підвищиться інвестиційна привабливість територій, які пов’язані із цією автомобільною дорогою.;
 • навколишнє техногенне середовище: поліпшення транспортної інфраструктури - поліпшення транспортно-експлуатаційних показників роботи дорожніх транспортних засобів в районі здійснення планованої діяльності, знизиться собівартість перевезень вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, забезпечиться максимальна безпека та зручність руху.
 • культурна спадщина: вплив відсутній. В районі розміщення об'єкту планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури.
 • відходи – поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» та іншими законодавчими актами у сфері поводження з відходами (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів); в процесі експлуатації об’єкту на його території будуть влаштовані спеціально відведені місця для тимчасового складування відходів з подальшою передачею їх для утилізації, переробки, видалення спеціалізованим підприємствам;

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

При здійсненні запланованої діяльності треба дотримуватись обмеження поширення впливу з відстанню від бровки земляного полотна автомобільної дороги до житлової забудови, відповідно до п. 5.25 ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частин у статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до:

пункту 7 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»- будівництво автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція  та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше;

будівництво автомобільних доріг першої категорії;

пункту 2 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»- зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель;

пункту 13 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»-

господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до статті 5 та статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: на всі сфери навколишнього середовища в зоні впливу планованої діяльності в результаті якої відповідні сфери можуть зазнати змін.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання  уповноваженим  органом  мотивованого  висновку  з  оцінки  впливу  на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території  карантину,  встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.  Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що реєструється/видається департаментом Державної архітектурно – будівельної інспекції України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Відділ оцінки впливу на довкілля.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50; E-mail: OVD@mepr.gov.ua; Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше